Vítejte na stránkách firmy PRION, s.r.o.
VETfair 2015
PF 2015

Vážení obchodní partneři,

ve dnech 11. a 12. října 2014 proběhla XXII. výroční konference ČAVLMZ (Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat). Atraktivní přednášky z otologie a dermatologie vyslechlo 278 registrovaných účastníků. Doprovodnou výstavu během konference vytvořilo 70 expozic, ve kterých se prezentovalo více než 100 vystavujících firem. Rádi bychom jménem naší servisní organizace a jistě i jménem ČAVLMZ poděkovali vystavovatelům, účastníkům a všem, co se na průběhu konference podíleli, neboť XXII. konference ČAVLMZ se zařadila mezi nejúspěšnější dosavadní ročníky.

Zároveň Vás chceme informovat, že probíhají přípravy na XIII. ročník mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2015, která se bude konat v termínu 17. a 18. dubna 2015 v KC Aldis, a.s. V první polovině ledna 2015 budou zveřejněny propozice pro vystavovatele včetně online přihlášky na těchto webových stránkách. Pozice výstavy VETfair jako největší výstavní, odborné a i společenské akce ve veterinárním stavu byla posílena i záštitou místopředsedy vlády České republiky pana kolegy MVDr. Pavla Bělobrádka, PhD., MPA.

Dovolte mi, abych na tomto místě všem, kteří se podílejí na zdárném průběhu našich aktivit, poděkoval za spolupráci, podněty a sounáležitost a popřál především hodně zdraví, pohody, štěstí a vše dobré do nového roku 2015.


PF 2015 přeje
Zdeněk Hanzálek, jednatel Prion, s.r.o.

Vydané publikace

Máme k dispozici následující publikace, které si můžete ihned objednat:

Registrované veterinární léčivé přípravky 2014

Po dvouletém intervalu vyšla tato žádaná a očekávaná odborná publikace. 1 200 stran obsahuje články všech veterinárních léčiv, registrovaných k 31.1.2014, včetně prémixů, dávkování, indikací, ochranných lhůt atd.

Cena 500,- Kč + 15% DPH + poštovné na dobírku
Schválené veterinární přípravky a biocidy 2005

Kniha vydána v dubnu 2005, zahrnuje ucelený seznam článků biocidů, vet. dezinfekčních i dezinfekčních přípravků pro zemědělskou praxi a potravinářský průmysl.

Důležitá pomůcka pro tvorbu a kontrolu legislativou daných sanitárních plánů! Dále jsou uvedeny články vet. diagnostik, dietetických a kosmetických přípravků a ektoparazitik.

Formát A5, 288 stran, cena 100,- Kč + 15% DPH + poštovné na dobírku.
Připravované akce
17-18dubna


XIII. ročník mezinárodní
veterinární výstavy

Pozice výstavy VETfair jako největší výstavní, odborné a i společenské akce byla posílena i záštitou místopředsedy vlády České republiky.

Propozice pro vystavovatele včetně online přihlášky.

Hlavní partneři konference ČAVLMZ 2014
   
Partneři sekcí
ČAVLMZ 2014
Partneři spol. večera
ČAVLMZ 2014
Přihlášení vystavovatelé
ČAVLMZ 2014

ATEC, spol. s r.o.
ultrazvukové přístroje Sonoscape

V neděli 12.10.2014 nás
najdete v chirurgické sekci.